Main menu:

Kategorier

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Hur mycket bryr vi oss om vår miljö?

De riktiga miljöbovarna är multinationella företag och krigsherrar, tycker de flesta. Och vilka är de som köper produkter från dessa företag, Du och jag? Vem är det som stöttar dessa herrar som är ute i världen för att medla fred med svärd, du och jag! Är vi verkligen så oskyldiga och maktlösa, som vi vill gärna tro? Vi är ju de goda.  Vi är världens goda samvete. Det är de andra som skall ändra sig, eller hur? Vilka verktyg erbjuder vi till deras hjälp? Vapen och vår ”välfärd” med bilar, kylskåp, vattentoaletter, mediciner och annat som vi vill gärna sälja.

Det viktigaste för vår miljö är det som Du och jag kan göra. Och vi kan göra mycket mer än vi tror. Vi kan minska användningen av de flesta kemikalier. Tvättmedel och diskmedel behövs mindre till mjukt vatten än till hårt vatten. Det kommunala vattnet är mjukare än det privata, men det privata går att få mjukare med hjälpa av lämplig utrustning. Varmvatten tär mer på miljön än kallvatten. Duschen har en kran som går att använda mellan intvålning och sköljning. Saknar man möjlighet att kissa i ”buskarna”, så kan man i alla fall spola varannan gång i stället för varje gång.

Det går bra att gå eller cykla till affären då när vädret är lämpligt. Och det är det oftare när man har lämpliga kläder. Dessutom får man motion på köpet som sparar också på miljön. Vi blir friskare och behöver mindre mediciner.

Listan går att göra ”hur lång som helst” och det finns gott om information och tips på nätet bara man vill och känner sig motiverad. Jag tror att det sistnämnda är det stora problemet. Många av oss har fått för sig att det är ”de andra” som skall göra något och många av oss tror också att livet blir sämre om man börjar tänka miljömedvetet. Vi behöver reflektera över vår egen vardag, vad vi kan göra där för att spara på miljön.

Att spara är ofta lika med att vara miljömedveten. Att inte köpa nytt bara för köpandets eller modets skull utan för att lagandet tär mer på miljön än nyproduktion. Vi borde ställa krav på att produkter går att laga. Att en liten del går sönder skall väl inte tvinga en till skaffa en hel ny produkt. Alla produkter borde märkas med ett miljömått som tar hänsyn till miljökonsekvenserna under hela produktkedjan från vaggan till grav.

Vi kan mäta avståndet till månen och andra himlakroppar. Vi kan räkna mängden vatten på jorden. Vi kan mäta andelen gifter i atmosfären. Men vi saknar ett mått på miljöpåverkan. Varför är det så? Saknar vi kompetens eller är någon mot objektiva mätmetoder? Tänk om det stod på tomaterna i snabbköpet att det har miljömått 2,3 och att bananerna har miljömått 4,4? Vad skulle det leda till? Och tänk om olika tomater har skilda miljömåttvärden, holländska, spanska och svenska bredvid varandra? Tänk vidare att politikerna kom på den smarta idén att skatta miljömått i stället för sparandet?

Drömmar, drömmar och fantasier måste man få ha. De leder till förändring och kunskap. Martin Luther Kings ”I have a dream…” har påverkat världen. Likaså har Kim Frieles norska variant ”Jag har en dröm…” haft inflytande i Norge och i Norden. Albert Einsteins dagdrömmerier på Patentverket var gnistan till relativitetsteorin. Så dröm gärna om en bättre värld. Låt Dina drömmar leda till handlingar i Din vardag.

Köp Dina julkort hos Ettklickforskogen eller går dit och klicka för vår urskog utan att det kostar Dig ett öre. Du kan också spara regnskog på samma sätt på The Rainforest Site